Harga Buku Sewaktu-waktu Bisa Berubah...

URANG BANJARSARI JADI INOHONG DI BOJONGRANGKONG /GGS

Penerbit : GEGER SUNTEN
Penulis : RAF
Tahun Terbit : Cet 1: Januari 1998, Cet 2: September 2007
Kertas & Halaman : 309 halaman, isi kertas HVS
Ukuran Buku : 14,5 x 20,5 cm, Soft Cover
Kategori : Kisah/Non Fiksi
ISBN : Non ISBN
Harga : Rp 58,500
20%   
Rp 46,800
Share
|

Maca buku Urang Banjarsari Jadi Inohong di Bojongrangkong,behna mah asa keur mukaan albeum heubeul, anu potretna geus karoneng. Sabrehna ge ujug-ujug kasawang bae kumaha dedegan, pamolah, angen-angen, pamadegan, lingkungan pakumbuhan, katut kasang tukang kahirupan “nu boga lalakon”-na, >>>Kang Ading.

Horeng ti Banjarsari ka Bojongrangkong teh ngembat jalan panjang pisan. Urang sarerea ku Kang Ading dibawa nyaba, mapay-mapay eta jalan. Sakapeung badarat, sakapeung deui tutumpakan, tapi mimindengna mah ngapung nutur-nutur galur pangalaman Kang Ading, anu ceuk saliwat mah matak…euleuh jeung walah! >>> Taufik Faturohman

Komentar Pembaca
Tuliskan Komentar anda disini
Nama*
Email* (email tidak ditampilkan)
Komentar*
(Masukan 3 huruf atau angka berwarna hitam pada kotak di bawah)
captcha image